Školní jídelna Mělník
Školní jídelna Mělník

Vaříme s chutí

Naše výdejny

Jídlo si můžete objednat přes webový portál Strava.cz

Objednat jídlo online

Objednávání stravy

Školní jídelna má zavedenou službu objednávání stravy přes internet.
Tato služba umožňuje strávníkům nebo jejich rodičům objednávání obědů, měnit jídlo č. 1 na číslo 2, odhlašovat, zjistit, jestli byl oběd vyzvednut, stačí se připojit na internet.

Pokud máte o tuto službu zájem, vyplňte, prosím, uvedené údaje a odevzdejte v kanceláři ŠJ!

Důležitá upozornění:

Adresa serveru se službou STRAVNE je zde.

Strávník se zavazuje držet dohodnuté heslo v tajnosti a v případě jeho vyzrazení neprodleně sdělit jídelně heslo nové.

Strávník odpovídá za škody způsobené vyzrazením hesla

Strávník bere na vědomí, že chybně zadané objednávky a objednávky doručené jídelně po uzávěrce, tj. v 6.00 ráno, nebudou na ten den již přijaty.

Každý strávník nese svoji zodpovědnost za své přihlášky a odhlášky.

Jídelna neodpovídá za nepřijaté zprávy v důsledku jakéhokoliv internetového výpadku nebo výpadku telekomunikační sítě.

Jídelna bude jednou denně vyhodnocovat došlé objednávky a odesílat strávníkovi dohodnuté zprávy.

Přihláška ke stravování  (ke stažení pro školní jídelnu Pražská a výdejnu Pšovka, ve formátu doc)

Výdejny

O nás

 

O nás

Školní jídelna je zapojená do projektů Škola plná zdraví a Stop obezitě.

Pro koho vaříme

ZŠ Jindřicha Matiegky
www.zsjm-me.cz

ZŠ Jungmannovy sady
www.zsjungsady.cz

ZŠ Pšovka
www.zspsovka.cz

ZŠ J.Seiferta 148
www.seifert-melnik.cz

 

iDatabaze

logo

A takto to vypadá v našich výdejnách