Školní jídelna Mělník
Školní jídelna Mělník

Vaříme s chutí

Naše výdejny

Jídlo si můžete objednat přes webový portál Strava.cz

Objednat jídlo online

Odhlašování stravy

Školní jídelna má zavedenou službu objednávání stravy přes internet.
Tato služba umožňuje strávníkům nebo jejich rodičům objednávání obědů, měnit jídlo č. 1 na číslo 2, odhlašovat, zjistit, jestli byl oběd vyzvednut, stačí se připojit na internet.

 

Důležitá upozornění:

Adresa serveru se službou STRAVNE je zde.

Strávník se zavazuje držet dohodnuté heslo v tajnosti a v případě jeho vyzrazení neprodleně sdělit jídelně heslo nové.

Strávník odpovídá za škody způsobené vyzrazením hesla

Strávník bere na vědomí, že chybně zadané objednávky a objednávky doručené jídelně po uzávěrce, tj. v 6.00 ráno, nebudou na ten den již přijaty.

Každý strávník nese svoji zodpovědnost za své přihlášky a odhlášky.

Jídelna neodpovídá za nepřijaté zprávy v důsledku jakéhokoliv internetového výpadku nebo výpadku telekomunikační sítě.

Jídelna bude jednou denně vyhodnocovat došlé objednávky a odesílat strávníkovi dohodnuté zprávy.

Informace pro strávníky

Dětský strávník má nárok odebrat ve školní jídelně dotovaný oběd po době jeho pobytu ve škole a v první den neplánované nepřítomnosti, jak stanoví Školský zákon č. 561/2004 Sb., § 19 ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška o školním stravování č. 107/2005, §4, odst. 9. Strávník platí pouze cenu potravin. V dalších dnech nepřítomnosti ve škole je strávník nebo jeho zákonný zástupce obědy povinen odhlásit, tyto obědy již nejsou dotované a strávník by musel platit plnou cenu oběda.

Další způsob odhlášení stravy:

Chcete-li odhlásit stravu, pošlete nám e-mail dle následujícího vzoru na adresu jidelna@skolnijidelna.cz !

Popř. můžete využít následující formulář:

odhlášení stravy

Vývařovny

O nás

 

O nás

Školní jídelna je zapojená do projektů Škola plná zdraví a Stop obezitě.

Pro koho vaříme

ZŠ Jindřicha Matiegky
www.zsjm-me.cz

ZŠ Jungmannovy sady
www.zsjungsady.cz

ZŠ Pšovka
www.zspsovka.cz

ZŠ J.Seiferta 148
www.seifert-melnik.cz

 

iDatabaze

logo

A takto to vypadá v našich výdejnách